English| മലയാളം

കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍

Title Posted date Attachments
19.03.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:10pm 19.03.2016_Council resolution.pdf
27.02.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:08pm 27.02.2016_Council resolution.pdf
09.02.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 1:32pm Revision projects list 2.pdf, Revision projects list 1.pdf, 09.02.2016 Council (emrgcy) resolution.pdf
23.01.2016 ലെ പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 1:06pm 23.01.2016 (Spl) Council resolution.pdf
23.01.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 12:58pm 23.01.2016_Council resolution.pdf
05.01.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 14/03/2016 - 4:55pm 05.01.2016 Council resolution.pdf
23.12.2015 ലെ പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 14/03/2016 - 4:52pm 23.12.2015 (spl) Council resolution.pdf
23.12.2015 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 14/03/2016 - 4:48pm 23.12.2015 Council resolution.pdf
27.11.2015 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 14/03/2016 - 4:45pm 27.11.2015 Council resolution.pdf
12.11.2015 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 14/03/2016 - 4:37pm 12.11.2015 Council resolution.pdf