English| മലയാളം

Archive

December 15th, 2011

കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

 ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും - വകുപ്പ് വിഭജനവും പുനക്രമീകരണവും സംബന്ധിച്ച് - കോട്ടക്കല്‍ മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ്

December 14th

December 8th

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷ അനുവദിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

 കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭ- എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണാനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്  സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച്, നടപടികള്‍ പുന:ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.........

November 24th

വണ്‍ഡേ പെര്‍മിറ്റ് സിസ്റ്റം കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭ

One day permit _ Kottakkal Municipality.

Building Construction, Model undertaking form and Proceedings