English| മലയാളം

Archive

December 15th, 2011

കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

 ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും - വകുപ്പ് വിഭജനവും പുനക്രമീകരണവും സംബന്ധിച്ച് - കോട്ടക്കല്‍ മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ്

December 14th

December 8th

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷ അനുവദിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

 കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭ- എഞ്ചിനീയറിംഗ് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണാനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്  സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച്, നടപടികള്‍ പുന:ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.........

November 24th

വണ്‍ഡേ പെര്‍മിറ്റ് സിസ്റ്റം കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭ

One day permit _ Kottakkal Municipality.

Building Construction, Model undertaking form and Proceedings

October 27th

Quotation notice for stationary items

October 19th

Rank list for the selection of contegent workers

March 31st

Departments

Sl No      Department Name
 

March 30th

 

pmay

pmay

pmay