English| മലയാളം

കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍

Title Posted date Attachments
26.09.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 4:02pm 26.09.2016_Council resolution.pdf
22.08.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:54pm 22.08.2016_Council resolution.pdf
28.07.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:51pm 28.07.2016_Council resolution.pdf
25.06.2016 ലെ പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:45pm 25.06.2016_Council (Spl) resolution.pdf
13.06.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:42pm 13.06.2016_Council resolution.pdf
30.05.2016 ലെ പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:38pm 30.05.2016 (Spl) Council resolution.pdf
30.05.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:36pm 30.05.2016_Council resolution.pdf
27.04.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:26pm 27.04.2016_Council resolution.pdf
23.03.2016 ലെ കൗണ്‍സില്‍ (ബജറ്റ്) യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:14pm 23.03.2016 Council(budget) resolution.pdf
19.03.2016 ലെ പ്രത്യേക കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം 03/01/2017 - 3:11pm 19.03.2016_Council(spl) resolution.pdf